środa, 14 marca 2018

33. Style językowe


STYLE JĘZYKOWE


Styl to takie ukształtowanie formy językowej wypowiedzi mówionej i pisanej, które odznacza się swoistymi, łatwo zauważalnymi właściwościami.

Styl potoczny (kolokwialny)

Jest to podstawowa odmiana języka mówionego.
- odmiana oficjalna charakteryzuje się poprawnością, starannością wymowy, dbałością o zasady gramatyczne,
- odmiana nieoficjalna charakteryzuje się obecnością skrótów myślowych, kolokwializmów i wulgaryzmów oraz ubóstwem językowym.

Styl naukowy

Cechy charakterystyczne stylu naukowego:
- słownictwo specjalistyczne,
- kondensacja treści,
- ścisłość opisów,
- uporządkowana składnia,
- zdania wielokrotnie złożone,
- podział na rozdziały, akapity,
- wyróżnione przypisy,
- cytaty, odsyłacze.
Odmianą stylu naukowego jest styl popularnonaukowy, którym pisane są np. podręczniki szkolne.

Styl urzędowy

Cechy charakterystyczne stylu urzędowego:
- wiąże się z działalnością administracyjno-prawną,
- są to teksty zarządzeń, uchwał, obwieszczeń,
- zostają podane dane personalne,
- obecność zwrotów typu: „zwracam się z prośbą”, „palenie tytoniu zabronione”,
- często używane formy bezosobowe i formy strony biernej, np. „uprasza się”, „będzie karane grzywną”.

Styl publicystyczny

Cechy charakterystyczne stylu publicystycznego:
- służy do przekazywania ważnych informacji społecznych i politycznych,
- występuje w odmianie pisanej i mówionej,
- informacja i interpretacja otaczającego świata,
- nagłówek, tytuł, podtytuł,
- język nastawiony na zwrócenie uwagi czytelników,
- przysłowia, wyrazy potoczne,
- aluzje literackie,
- gra słów.

Styl reklamy

Cechy charakterystyczne stylu reklamy:
- gra słów,
- wyrazy typu „super-”, „ekstra-”, „arcy-”,
- epitety i porównania,
- slogany,
- aluzje literackie i filmowe,
- częste łamanie zasad kultury i poprawności językowej.

Bibliografia:
1. Język polski. Vademecum maturalne, Operon, Gdynia 2009.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz