wtorek, 14 maja 2019

65. Zaproszenie na rozdanie nagród

Serdecznie zapraszamy Laureatów Konkursu Poetyckiego "Na Początku Było Słowo" na rozdanie nagród i dyplomów. Spotkanie odbędzie się w bibliotece Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w środę 22 maja 2019 r. o godzinie 11.00.

sobota, 13 kwietnia 2019

64. Komunikat dla laureatów Konkursu Poetyckiego "Na Początku Było Słowo"


Komitet Organizacyjny Konkursu Poetyckiego Na Początku Było Słowo informuje, że termin rozdania nagród laureatom zostaje przesunięty. O nowym terminie poinformujemy niezwłocznie po jego ustaleniu. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

środa, 3 kwietnia 2019

63. Rozstrzygnięcie konkursu „Na Początku Było Słowo”


Dnia 3 kwietnia 2019 r. jury dokonało rozstrzygnięcia Konkursu Poetyckiego „Na Początku Było Słowo”. W celu zachowania obiektywizmu nadesłane utwory oceniane były jako anonimowe – uczestnikom nadano numery startowe według kolejności zgłoszeń.

LAUREACI:

I miejsce – Dominik Dudek (II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk Józefa Modrzejewskiego w Jaśle) za wiersz „Wyjście człowieka z niewoli”

II miejsce – Filip Lubera (Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej) za wiersz „Pochwała artysty”

III miejsce – Szymon Urbanek (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim) za wiersz „Pytasz mnie”

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA:

Weronika Hyjek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych) za wiersz „Co wtedy”

Karol Janiga (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu) za wiersz „Geneza”

Natalia Olszewska (Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie) za wiersz „***” [jestem tonącym okrętem]

Anita Ryś (Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie) za wiersz „O Rachunkowości!”

Urszula Szczepanek (Zespół Szkół im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie) za wiersz „Pasożyt”

Alicja Mierzejewska (Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) za wiersz „do herbaty kilka słów”

Bogusława Nizioł (Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie) za wiersz „Kiedyś to było”

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy laureatów oraz uczestników wyróżnionych wraz z nauczycielami-opiekunami na rozdanie nagród i dyplomów, które odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie o godzinie 12.00.
Prosimy o dostarczenie w dniu rozdania nagród papierowych wersji dokumentów przesłanych na konkurs w formie elektronicznej.


czwartek, 21 marca 2019

62. Światowy Dzień Poezji21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Jest to święto ustanowione w 1999 r. przez UNESCO, główne uroczystości odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania i nauczania poezji na całym świecie. Na pytanie o to, czym jest poezja, trudno odpowiedzieć. Oto, jak definiują ją znani twórcy:

Julia Hartwig – poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej:
„Podobnie, jak poetą jest nie każdy – nie każdy, kto pisze wiersze – również moje wyobrażenie o poezji nie dotyczy jedynie utworów mających formę poetycką. Poezja ma wymiar szerszy i jej tchnienie pojawia się również w innych dziedzinach, które mają charakter literacki. Myślę na przykład o takim twórcy, jak Fellini, którego uznać można za poetę kina. Odpowiedź na pytanie o istotę poezji jest mi nieznana. Rodzi się ona z pewnością z pewnej szczególnej wrażliwości i z potrzeby wyrażenia w sposób nowy, a więc własny, naszego stosunku do świata i do nas samych w formie wiersza, to jest w formie, która za wiersz może być przez czytelnika uznana.

Anna Piwkowska – poetka i eseistka:
„Poezja jest oczywiście tajemnicą i jak każdą tajemnicę próbujemy ją zgłębić. To rodzaj żywiołowej mowy, transu i modlitwy jednocześnie. To także język, który, jak mówił Josif Brodski, „wie lepiej”. Mnie osobiście przekonuje ten pomysł, że poeta jest tylko medium, które wsłuchuje się w ten przekaz języka, nie wiedząc dokąd go zaprowadzi pierwszy wers wiersza, natrętne słowo, fraza, która nie chce się od człowieka odczepić. Ale całe to szaleństwo musi być pod kontrolą intelektu. Można tutaj dawać różne definicje. Zarówno metafizyczne: „Ktoś – z dużej litery – dyktuje wiersz” (Anna Achmatowa), albo całkowicie praktyczne: poezja to współczesny język, którym opisujemy współczesny świat (posługując się zarówno nastrojem, jak i rozumem), świat zewnętrzny i wewnętrzny – oba równie zagadkowe. Poezja to także trudny wybór. Bo pisać wiersze to trochę tak jak malować na porcelanie.

Adam Zagajewski – poeta, prozaik, eseista:
„Poezja jest czymś niedefiniowalnym, im dłużej myślę o jej definicji, tym bardziej się komplikuje. Najlepiej określi poezję wskazanie jej różnych aspektów. Po pierwsze jest w niej coś poznawczego, bo otwiera się na świat zewnętrzny i na świat wewnętrzny autora. Jednak poezja tak naprawdę rozpina się pomiędzy próbą poznania i niemożnością poznania. Na dodatek, oprócz próby i chęci poznania potrzebny, jest jeszcze aspekt ekstatyczny zwany natchnieniem. Te aspekty tworzą funkcje poezji: ekstatyczną, czyli dionizyjską (poezja wzbogaca nasze życie wewnętrzne) oraz sprawozdawczą, co tyczy się poznania danej epoki, ludzi, myśli. Wszystko zależy od czasów, w których poeta tworzy. W komunizmie od poetów oczekiwano sprawiedliwego osądu świata, wtedy poezja nie mogła poprzestać na funkcji ekstatycznej i zgodnie z oczekiwaniami czytelnika musiała przyjąć funkcje etyczną. W lepszych czasach funkcja etyczna staje się mniej ważna. Wtedy poeta ma dostarczać dreszczy metaforycznych, które Witkacy nazywał „Momentami metafizycznymi”. Bo poeta przede wszystkim jest artystą. Poeta w pewnym sensie wszystko wymyśla. W sztuce nie ma pytania „czy tak naprawdę jest”, bo „naprawdę” w sztuce nie może być zmierzone. Poezja to kondensacja widzenia i języka, prawda zagęszczona, ukryta. Poeta patrzy na świat przez bardzo grube okulary, przez które obraz jest bardzo zniekształcony, ale dzięki tej deformacji może mówić więcej.”

środa, 20 marca 2019

61. Komunikat dla uczestników Konkursu Poetyckiego Na Początku Było Słowo


Informujemy uczestników Konkursu Poetyckiego „Na Początku Było Słowo”, że ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń termin ogłoszenia wyników musi zostać przesunięty, ponieważ aby dokładnie zapoznać się z wszystkimi pracami i rzetelnie je ocenić, jury konkursowe potrzebuje większej ilości czasu. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość oraz o śledzenie kolejnych ogłoszeń. Przewidywana data ostatecznego rozstrzygnięcia to 3 kwietnia 2019 r.


poniedziałek, 4 lutego 2019

60. Zabierz książkę na ferie!


Zapraszamy do wypożyczania książek na czas ferii zimowych. Biblioteka szkolna będzie pełnić dyżury w dniach 15 i 18 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
Zabierz książkę na ferie i ciesz się dobrą lekturą!


środa, 30 stycznia 2019

59. Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim!

„Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach…”.REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
„Na Początku Było Słowo”


I. ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem Konkursu Poetyckiego „Na Początku Było Słowo” jest Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

II. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

1. Cele konkursu

- popularyzacja poezji wśród młodzieży,
- rozpoznawanie i doskonalenie wyrażania emocji poprzez słowo poetyckie,
- kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego,
- budowanie kompetencji językowych poprzez podwyższenie sprawności w posługiwaniu się językiem ojczystym,
- promowanie młodych twórców,
- wspieranie młodych talentów.


2. Zasady konkursu

§ 1

Konkurs ma zasięg wojewódzki.

§ 2

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej, którzy próbują swoich sił w tworzeniu poezji.

§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest przesłanie zestawu składającego się z trzech wierszy w formie elektronicznej w terminie do 15 marca 2019 r.
2. Tematyka i forma utworów jest dowolna.
3. Praca konkursowe muszą być samodzielne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
4. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw.
5. Do zestawu wierszy należy dołączyć:
a) wypełnioną komputerowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)
b) skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z RODO – w wypadku uczniów niepełnoletnich wypełniają rodzice (załącznik nr 2),
c) skan wypełnionej i podpisanej zgody na udział w Konkursie oraz na publikację wizerunku, imienia, nazwiska i utworów – w wypadku ucznia niepełnoletniego wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni (odpowiednio załącznik nr 3 lub 4).
UWAGA! Oryginalnie wypełnione dokumenty należy zachować.
6. Prace należy przesyłać na adres:
kadyjewska@op.pl
W temacie wiadomości należy umieścić nazwę konkursu (Na Początku Było Słowo).
7. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zwycięskich i wyróżnionych wierszy na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (https://zs2.rzeszow.pl/) i na blogu Biblioteki Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (http://biblioblogzs2.blogspot.com/).

§ 4

Jury wyłoni zwycięzców w terminie do 20 marca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (https://zs2.rzeszow.pl/) i na blogu Biblioteki Zespołu Szkół nr 2 (http://biblioblogzs2.blogspot.com/). Szkoły, do których uczęszczają laureaci, zostaną powiadomione mailowo lub/i telefonicznie. Uroczysty finał Konkursu odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie 26 marca 2019 r.

§ 5

Kryteria oceniania prac:
- poziom literacki wierszy,
- oryginalność ujęcia tematu,
- samodzielność,
- poprawność językowa.

§ 6

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Zwycięzców wyłoni jury.
2. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród połączona z prezentacją wierszy odbędzie się 26 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:
- administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie,
- dane osobowe uczniów będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu (listy uczestników, listy laureatów, materiały zdjęciowe),
- zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem,
- kategorie wymaganych danych osobowych: imię i nazwisko, szkoła, klasa, wizerunek, w przypadku uczniów poniżej 18 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów).

§ 6

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku oraz utworu/utworów uczestnika.Załącznik nr 1KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
DO KONKURSU POETYCKIEGO „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO”

imię i nazwisko ucznia

klasa

wiek

nazwa i adres szkoły

adres e-mail szkoły

numer telefonu szkoły

imię i nazwisko nauczyciela
zgłaszającego ucznia

Załącznik nr 2OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych (RODO) niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu Poetyckiego „Na Początku Było Słowo”.
………………………………………                                  ……………………………………
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis
Załącznik nr 3OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Poetyckim „Na Początku Było Słowo” oraz na publikację mojego wizerunku, imienia, nazwiska i utworów na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie i na blogu biblioteki szkolnej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.………………………………………                                  ……………………………………
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis


Załącznik nr 4OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………….................

uczęszczającego do klasy ……………… w szkole …………………………………………………………………………………….

w Konkursie Poetyckim „Na Początku Było Słowo” oraz na publikację jego wizerunku, imienia, nazwiska i utworów na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana i na blogu biblioteki szkolnej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu………………………………………                                  ……………………………………
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis